Found 28,162 LEIs in Poland registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.