"3K" SP.J. J.P.A.KUCHARCZYK

Lei
2594003WKNKIHPS7P554
Legal Form
Registered Address
KATOWICE KS.BPA H.BEDNORZA 17, KATOWICE, PL-24 40-384, Poland
Headquarter Address
KATOWICE KS.BPA H.BEDNORZA 17, KATOWICE, PL-24 40-384
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Other Names
"3K" SP.J. J.P.A.KUCHARCZYK (Auto Ascii Transliterated Legal, Pl)
Business Registry Name
RA000484
Business Registry Identifier
0000077197

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2014-01-30 18:31:19 UTC
Record Last Update
2022-03-01 09:15:11 UTC
Next Renewal Date
2015-02-04 18:31:18 UTC
Status Code
LAPSED
Imported from gleif on May 18 2023, 4.26AM