Found 16,269 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.