Found 15,957 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.