Found 22,680 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.