Found 24,003 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.