Found 13,244 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.