Found 7,748 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.