Found 17,682 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.