Found 19,017 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.