Found 27,853 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.