Found 8,754 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.