Found 30,784 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.