Found 16,917 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.