Found 11,076 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.