Found 15,178 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.