Found 15,605 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.