Found 7,512 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.