Found 14,505 LEIs registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.