Found 3 LEIs in Sweden registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.