Found 36 LEIs in Malta registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.