Found 13 LEIs in Latvia registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.