Found 7 LEIs in Italy registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.