Found 7 LEIs in Hungary registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.