Found 14 LEIs in Germany registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.