Found 9 LEIs in Germany registered with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.