ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Lei
894500OA949YTEJG5R57
Legal Form
Registered Address
38-40 Kapodistriou avenue, Athens, GR-I 151 23, Greece
Headquarter Address
38-40 Kapodistriou avenue, Athens 151 23
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Greece
Transliterated Registered Name
EUROOIKISTIKE TEKhNIKE KsENODOKhEIAKE & TOURISTIKE ANONUME ETAIRIA
Business Registry Name
RA000377
Business Registry Identifier
1158901000

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
529900F6BNUR3RJ2WH29
Assignment Date
2018-07-11 08:37:43 UTC
Record Last Update
2020-09-09 13:24:11 UTC
Next Renewal Date
2020-07-11 08:37:26 UTC
Status Code
LAPSED
Imported from gleif on April 18 2024, 10.03AM