บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Lei
254900RM1OG6FWZXL557
Legal Form
Registered Address
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19, ถนนพระรามที่ 4, บางรัก, TH-10 10500, Thailand
Headquarter Address
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19, ถนนพระรามที่ 4, บางรัก, TH-10 10500
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Thailand
Transliterated Registered Name
brisath otoytaa liisching (praethsaithy) cchamkad
Business Registry Name
RA000554
Business Registry Identifier
0105536113550

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
5493001KJTIIGC8Y1R12
Assignment Date
2017-12-29 18:44:15 UTC
Record Last Update
2023-11-23 14:01:35 UTC
Next Renewal Date
2024-12-08 11:49:39 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on July 23 2024, 1.55PM