Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, o.p.f.

Lei
097900BIKT0000176580
Legal Form
Registered Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65, Slovakia
Headquarter Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Slovakia
Transliterated Registered Name
Asset Management Slovenskej sporitelne, sprav. spol., a.s., Realitny fond, o.p.f.
Other Names
AM SLSP Realitný fond, o.p.f. (Previous Legal Name, Sk)
Business Registry Name
RA000706
Business Registry Identifier
SK35820705SPO13

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Assignment Date
2018-10-18 22:00:00 UTC
Record Last Update
2023-05-01 22:00:00 UTC
Next Renewal Date
2023-10-24 22:00:00 UTC
Status Code
RETIRED
Imported from gleif on April 17 2024, 2.03AM