Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, o.p.f.

Lei
549300SGSLVZC6M7U040
Legal Form
Registered Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65, Slovakia
Headquarter Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Slovakia
Transliterated Registered Name
Asset Management Slovenskej sporitelne, sprav. spol., a.s., Institucionalny I1, o.p.f.
Other Names
AM SLSP Inštitucionálny I1, o.p.f. (Previous Legal Name, Sk)
Business Registry Name
RA000706
Business Registry Identifier
SK35820705SPO14

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Assignment Date
2013-10-30 23:00:00 UTC
Record Last Update
2023-05-01 22:00:00 UTC
Next Renewal Date
2023-10-30 23:00:00 UTC
Status Code
RETIRED
Imported from gleif on February 27 2024, 2.02AM