FSHP S.R.O

Lei
549300H50HB86H9TSF58
Legal Form
Registered Address
PRAHA PRAHA 1, VELESLAVINOVA ČP.1098, Praha 1, PRAHA, CZ-10 11000, Czech Republic
Headquarter Address
PRAHA PRAHA 1, VELESLAVINOVA ČP.1098, Praha 1, PRAHA, CZ-10 11000
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Czech Republic
Business Registry Name
RA000164
Business Registry Identifier
28999428

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2014-05-07 22:00:00 UTC
Record Last Update
2023-02-20 12:58:14 UTC
Next Renewal Date
2024-03-03 23:00:00 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on December 6 2023, 4.52AM