Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f.

Lei
549300B8YI6COF6Z8U52
Legal Form
Registered Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65, Slovakia
Headquarter Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Slovakia
Transliterated Registered Name
Asset Management Slovenskej sporitelne, sprav. spol., a.s., Privatny fond pravidelnych vynosov 2, o.p.f.
Other Names
Asset Management Slovenskej sporitelne, sprav spol, as, Privatny fond pravidelnych vynosov 2, opf (Auto Ascii Transliterated Legal)
Business Registry Name
RA000526
Business Registry Identifier
SK35820705SPO24

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Assignment Date
2013-10-30 23:00:00 UTC
Record Last Update
2018-10-23 22:00:00 UTC
Next Renewal Date
2018-10-30 23:00:00 UTC
Status Code
RETIRED
Imported from gleif on February 27 2024, 2.02AM