DSV SOLUTIONS SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Lei
529900Q86PQ4ABHLWR02
Legal Form
Registered Address
Gnatowice Stare 30, KAMPINOS 05 085, Poland
Headquarter Address
Gnatowice Stare 30, Ozarow Mazowiecki 05-850
Inferred Jurisdiction
Poland
Transliterated Registered Name
DSV SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Business Registry Name
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Business Registry Identifier
0000050920

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
WM Datenservice
Assignment Date
2014-01-10 08:22:06 UTC
Record Last Update
2015-01-11 01:29:45 UTC
Next Renewal Date
2015-01-10 08:22:06 UTC
Status Code
LAPSED
Imported from p-lei on January 29 2015, 11.12AM