NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest

Lei
315700SJSQEL3I0ITY54
Legal Form
Registered Address
Plynární 1617/10, Praha 7 170 00, Czech Republic
Headquarter Address
c/o STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Plynární 1617/10, Praha 7 170 00
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Czech Republic
Other Names
NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest (Auto Ascii Transliterated Legal, En)
Business Registry Name
RA000168
Business Registry Identifier
75160587

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Assignment Date
2018-02-20 23:00:00 UTC
Record Last Update
2024-06-15 06:52:20 UTC
Next Renewal Date
2025-03-23 23:00:00 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on July 18 2024, 4.29AM