Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s.

Lei
3157008A5NLN22WUX711
Legal Form
Registered Address
Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovakia
Headquarter Address
Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Slovakia
Transliterated Registered Name
Dlhopisovy dlhodoby fond o.p.f. - 365.invest, sprav. spol., a. s.
Business Registry Name
RA000706
Business Registry Identifier
SK31621317PPZ83

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Assignment Date
2019-11-11 23:00:00 UTC
Record Last Update
2024-06-15 06:52:20 UTC
Next Renewal Date
2022-11-10 23:00:00 UTC
Status Code
RETIRED
Imported from gleif on July 15 2024, 4.47AM