Dynamické portfólio o.p.f. -PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.spol., a.s.

Lei
3157005ORABAJKUA0966
Legal Form
Registered Address
Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 81102, Slovakia
Headquarter Address
Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 81102
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Slovakia
Transliterated Registered Name
Dynamicke portfolio o.p.f. -PRVA PENZIJNA SPRAVCOVSKA SPOLOCNOST POSTOVEJ BANKY, sprav.spol., a.s.
Other Names
Dynamicke portfolio o.p.f. -PRVA PENZIJNA SPRAVCOVSKA SPOLOCNOST POSTOVEJ BANKY, sprav.spol., a.s. (Auto Ascii Transliterated Legal, En)
Business Registry Name
RA000706
Business Registry Identifier
SK31621317PPZ52

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Assignment Date
2014-01-28 23:00:00 UTC
Record Last Update
2022-03-17 19:50:03 UTC
Next Renewal Date
2021-01-28 23:00:00 UTC
Status Code
RETIRED
Imported from gleif on December 7 2023, 5.15AM