AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Lei
259400ZURJ68I3LMG274
Legal Form
Registered Address
194 c/o Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agro Spółka Akcyjna 156, Warszawa, PL-14 02-390, Poland
Headquarter Address
194 c/o Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agro Spółka Akcyjna 156, Warszawa, PL-14 02-390
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Business Registry Name
RA000485
Business Registry Identifier
1480

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2021-11-23 10:42:43 UTC
Record Last Update
2023-11-23 22:48:12 UTC
Next Renewal Date
2023-11-23 10:42:42 UTC
Status Code
LAPSED
Imported from gleif on July 20 2024, 4.21AM