AGIO Pożyczkowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Lei
259400X3SYLAQZOVT995
Legal Form
Registered Address
1 c/o AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Warszawa, PL-14 00-057, Poland
Headquarter Address
1 c/o AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Warszawa, PL-14 00-057
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Transliterated Registered Name
AGIO Pozyczkowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Business Registry Name
RA000485
Business Registry Identifier
1628

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2019-09-25 04:58:52 UTC
Record Last Update
2023-08-24 09:48:06 UTC
Next Renewal Date
2024-09-25 04:58:51 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on September 25 2023, 12.11AM