Innovative Commerce A.S

Lei
259400VT9F0Z8CBA2I60
Legal Form
Registered Address
Praha 2 Vinohrady Varšavská 715/36, Praha 2 Vinohrady, CZ-10 120 00, Czech Republic
Headquarter Address
Warszawa Marszałkowska 58, Warszawa, PL-14 00-545
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Czech Republic
Other Names
Innovative Commerce A.S (Preferred Ascii Transliterated Legal)
Business Registry Name
RA000163
Business Registry Identifier
24729353

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2017-07-26 07:04:26 UTC
Record Last Update
2022-03-01 09:15:11 UTC
Next Renewal Date
2018-07-26 07:04:25 UTC
Status Code
LAPSED
Imported from gleif on December 6 2023, 4.57AM