"AGRO-BIS" BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA

Lei
259400STDOA0A1FNON33
Legal Form
Registered Address
Mielec Wolności 4A, Mielec, PL-18 39-300, Poland
Headquarter Address
Mielec Wolności 4A, Mielec, PL-18 39-300
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Transliterated Registered Name
"AGRO-BIS" BARSZCZ SPOLKA JAWNA
Other Names
"AGRO-BIS" BARSZCZ SPOLKA JAWNA (Preferred Ascii Transliterated Legal, Pl)
Business Registry Name
RA000484
Business Registry Identifier
0000319721

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2015-03-12 17:55:43 UTC
Record Last Update
2016-03-14 05:06:07 UTC
Next Renewal Date
2016-03-14 17:55:42 UTC
Status Code
LAPSED
Imported from gleif on November 27 2020, 4.50AM