AGIO WIERZYTELNOŚCI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Lei
259400LZYW2TKDTSZE19
Legal Form
Registered Address
9 c/o IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., WARSZAWA, PL-14 00-107, Poland
Headquarter Address
9 c/o IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., WARSZAWA, PL-14 00-107
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Transliterated Registered Name
AGIO WIERZYTELNOSCI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY
Other Names
AGIO WIERZYTELNOSCI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY (Preferred Ascii Transliterated Legal)
Business Registry Name
RA000485
Business Registry Identifier
779

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2017-12-04 06:36:43 UTC
Record Last Update
2022-11-09 17:51:14 UTC
Next Renewal Date
2023-12-02 06:36:42 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on September 25 2023, 1.05AM