89TH AVENUE FUND NO 2 FUNDFUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Lei
259400HLPXTE20R2SU13
Legal Form
Registered Address
2 c/o Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 244, WARSZAWA, PL-14 00-112, Poland
Headquarter Address
2 c/o Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 244, WARSZAWA, PL-14 00-112
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Transliterated Registered Name
89TH AVENUE FUND NO 2 FUNDFUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY
Business Registry Name
RA000485
Business Registry Identifier
1723

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2022-12-20 11:09:37 UTC
Record Last Update
2022-12-20 11:09:37 UTC
Next Renewal Date
2023-12-20 11:09:36 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on September 25 2023, 12.59AM