Global Technik Spółka z o.o. Sp.k

Lei
259400G81HD81ZZ4GG05
Legal Form
Registered Address
Bydgoszcz Seminaryjna 14, Bydgoszcz, PL-KP 85-326, Poland
Headquarter Address
Bydgoszcz Seminaryjna 14, Bydgoszcz, PL-KP 85-326
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Transliterated Registered Name
Global Technik Spolka z o.o. Sp.k
Other Names
Global Technik Spolka z o.o. Sp.k (Auto Ascii Transliterated Legal)
Business Registry Name
RA000484
Business Registry Identifier
0000573697

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2017-05-05 16:29:29 UTC
Record Last Update
2018-05-05 16:29:28 UTC
Next Renewal Date
2018-05-05 16:29:28 UTC
Status Code
LAPSED
Imported from gleif on June 19 2018, 5.15AM