3Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Lei
25940061COFQBD2SB303
Legal Form
Registered Address
22 c/o Copernicus Capital TFI S.A., Warszawa, PL-14 00-133, Poland
Headquarter Address
22 c/o Copernicus Capital TFI S.A., Warszawa, PL-14 00-133
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Transliterated Registered Name
3Q Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywow Niepublicznych w likwidacji
Business Registry Name
RA000485
Business Registry Identifier
1027

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2020-03-17 06:34:38 UTC
Record Last Update
2022-03-15 10:09:23 UTC
Next Renewal Date
2021-03-17 06:34:37 UTC
Status Code
LAPSED
Imported from gleif on September 25 2023, 1.15AM