89th Avenue Fund No 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Lei
2594004HFDP8BKGM1E45
Legal Form
Registered Address
59 c/o OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Warszawa, PL-14 00-120, Poland
Headquarter Address
59 c/o OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Warszawa, PL-14 00-120
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Transliterated Registered Name
89th Avenue Fund No 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Other Names
89th Avenue Fund No 1 FIZ (Preferred Ascii Transliterated Legal, Pl)
Business Registry Name
RA000485
Business Registry Identifier
1158

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2015-07-01 16:00:42 UTC
Record Last Update
2024-07-01 09:45:43 UTC
Next Renewal Date
2025-07-01 09:45:42 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on July 15 2024, 4.20AM