Gmina Liszki

Lei
2594002I6LH9Q2DRFR56
Legal Form
Registered Address
Liszki 230, Liszki, PL-12 32-060, Poland
Headquarter Address
Liszki 230, Liszki, PL-12 32-060
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Business Registry Name
RA000654
Business Registry Identifier
351555743

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2020-11-20 14:43:02 UTC
Record Last Update
2020-11-20 14:43:02 UTC
Next Renewal Date
2021-11-20 14:43:01 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on December 5 2020, 4.36AM