AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI

Lei
25940000N2XO9VM07N55
Legal Form
Registered Address
1 c/o AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, WARSZAWA, PL-14 00-057, Poland
Headquarter Address
1 c/o AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, WARSZAWA, PL-14 00-057
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Poland
Transliterated Registered Name
AGIO WIERZYTELNOSCI PLUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY W LIKWIDACJI
Other Names
AGIO WIERZYTELNOSCI PLUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY (Preferred Ascii Transliterated Legal)
Business Registry Name
RA000485
Business Registry Identifier
888

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Assignment Date
2017-12-04 06:36:40 UTC
Record Last Update
2023-11-03 14:50:51 UTC
Next Renewal Date
2024-12-02 06:36:39 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on July 23 2024, 4.28AM