บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด

Lei
2549006WFOUPZX6TZG08
Legal Form
Registered Address
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, ชั้น 6 และชั้น 19 - 36, Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, กรุงเทพฯ, TH-10 10900, Thailand
Headquarter Address
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, ชั้น 6 และชั้น 19 - 36, Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, กรุงเทพฯ, TH-10 10900
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Thailand
Transliterated Registered Name
brisath ptth.sph. suunybrihaarengin cchamkad
Business Registry Name
RA000554
Business Registry Identifier
0105558087039

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
5493001KJTIIGC8Y1R12
Assignment Date
2018-01-17 13:29:15 UTC
Record Last Update
2023-12-26 14:03:31 UTC
Next Renewal Date
2025-01-17 13:29:15 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on July 20 2024, 12.28PM