NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)

Lei
213800H95OG9OHRT4Y78
Legal Form
Registered Address
TÒA NHÀ METROPOLITAN, 235 ĐỒNG KHOI STREET, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, HO CHI MINH, VN-44 ., Viet Nam
Headquarter Address
8 CANADA SQUARE, LONDON, GB-ENG E14 5HQ
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Viet Nam
Transliterated Registered Name
NGAN HANG TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN HSBC (VIET NAM)
Other Names
HSBC BANK (VIETNAM) LTD (Preferred Ascii Transliterated Legal)
Business Registry Name
RA000649
Business Registry Identifier
0301232798

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
London Stock Exchange LEI Limited
Assignment Date
2014-03-26 00:00:00 UTC
Record Last Update
2020-03-03 14:23:52 UTC
Next Renewal Date
2021-03-31 00:00:00 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on May 26 2020, 3.36AM