365.invest Equity FKI o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s.

Lei
097900CAKA0000038969
Legal Form
Registered Address
Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, SK-BL 811 02, Slovakia
Headquarter Address
c/o 365.invest,správ.spol., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, Dvořákovo nábrežie 4, SK-BL 811 02
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Slovakia
Transliterated Registered Name
365.invest Equity FKI o. p. f. - 365.invest, sprav. spol., a. s.
Other Names
365.invest Equity FKI o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Previous Legal Name, Sk)
Business Registry Name
RA000706
Business Registry Identifier
SK31621317PPZ87

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Assignment Date
2021-06-21 23:00:00 UTC
Record Last Update
2024-02-06 13:37:51 UTC
Next Renewal Date
2024-06-21 23:00:00 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on March 3 2024, 5.02AM