AKCIOVÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Lei
097900BJGT0000202238
Legal Form
Registered Address
Mlynské Nivy 1, Bratislava 24 820 04, Slovakia
Headquarter Address
c/o Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 820 04
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Slovakia
Transliterated Registered Name
AKCIOVE PORTFOLIO, otvoreny podielovy fond Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.
Business Registry Name
RA000706
Business Registry Identifier
SK35786272VAM26

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Assignment Date
2019-06-18 22:00:00 UTC
Record Last Update
2023-05-24 06:30:56 UTC
Next Renewal Date
2024-07-02 22:00:00 UTC
Status Code
ISSUED
Imported from gleif on February 27 2024, 2.02AM