AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f.

Lei
097900BIKS0000175853
Legal Form
Registered Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65, Slovakia
Headquarter Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Slovakia
Transliterated Registered Name
AM SLSP Privatny fond kratkodobych investicii, o.p.f.
Business Registry Name
RA000706
Business Registry Identifier
SK35820705AMS10

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Assignment Date
2018-10-17 22:00:00 UTC
Record Last Update
2022-05-23 22:00:00 UTC
Next Renewal Date
2022-10-22 22:00:00 UTC
Status Code
RETIRED
Imported from gleif on February 27 2024, 2.02AM