Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I2, o.p.f.

Lei
097900BFE50000026167
Legal Form
Registered Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65, Slovakia
Headquarter Address
Tomášikova 48, Bratislava 832 65
Legal Jurisdiction
Inferred Jurisdiction
Slovakia
Transliterated Registered Name
Asset Management Slovenskej sporitelne, sprav. spol., a.s., Institucionalny I2, o.p.f.
Other Names
Asset Management Slovenskej sporitelne, sprav spol, as, Institucionalny I2, opf (Auto Ascii Transliterated Legal)
Business Registry Name
RA000706
Business Registry Identifier
SK35820705SPO29

Legal Entity Identifier (LEI) details

Registered By
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Assignment Date
2015-04-29 22:00:00 UTC
Record Last Update
2022-04-05 22:00:00 UTC
Next Renewal Date
2021-04-29 22:00:00 UTC
Status Code
RETIRED
Imported from gleif on February 27 2024, 2.01AM